Năm 2020, ngành Ngân hàng phấn đấu tăng trưởng 14%

Thứ Tư, 15/01/2020, 23:15 [GMT+7]

Năm 2020, ngành Ngân hàng phấn đấu tăng trưởng 14%

Chiều 15-1, ngành Ngân hàng Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.


Năm 2019, hoạt động ngân hàng Khánh Hòa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra: Huy động vốn đạt 85.928 tỷ đồng, tăng 10,51% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 90.108 tỷ đồng, tăng 15,75% so với đầu năm; cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; nợ xấu ở mức 0,67%, trong ngưỡng an toàn.


Năm 2020, ngành Ngân hàng Khánh Hòa đề ra các giải pháp đồng bộ để phấn đấu đạt các chỉ tiêu: dư nợ tín dụng tăng 14% so với năm 2019, có linh hoạt điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.


Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu ngành Ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính phối hợp tham mưu chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu đối với các tàu theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản. Các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cho các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền nộp thuế điện tử…


N.D

.

các thông tin tiện ích