Tín dụng và huy động vốn tăng trưởng

Thứ Tư, 06/03/2019, 22:23 [GMT+7]

Tín dụng và huy động vốn tăng trưởng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, ngay từ đầu năm, huy động vốn và tín dụng đều tăng trưởng tốt. Đến cuối tháng 2-2019, huy động vốn toàn tỉnh đạt khoảng 78.920 tỷ đồng, tăng 4.145 tỷ đồng (5,54%) so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay đạt khoảng 81.450 tỷ đồng, tăng 12.889 tỷ đồng (18,8%). Doanh số cho vay 2 tháng đầu năm đạt khoảng 26.806 tỷ đồng, tăng 18,64%. Dòng vốn tín dụng hướng tới các lĩnh vực sản xuất  kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên chiếm 48,18% tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 6,28%.


Hiện nay, lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng 4,5 - 5%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 5,5 - 6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 6,8 - 7%/năm; Lãi suất cho vay VND đối với các đối tượng ưu tiên ngắn hạn 6 - 6,5%/năm, trung dài hạn 8,5 - 10,5%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, ngắn hạn ở mức 8,5 - 10%/năm, trung dài hạn 9,5 -11,5%/năm; lãi suất cho vay USD ngắn hạn 3,5 - 3,7%/năm, trung và dài hạn 4 - 6,5%/năm.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích