Vietcombank Nha Trang:

Năm 2019, phấn đấu đạt dư nợ tín dụng hơn 4.000 tỷ đồng

Thứ Hai, 04/03/2019, 21:06 [GMT+7]

Năm 2019, phấn đấu đạt dư nợ tín dụng hơn 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) vừa tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Năm nay, Vietcombank Nha Trang phấn đấu đạt dư nợ tín dụng hơn 4.000 tỷ đồng, huy động vốn hơn 2.800 tỷ đồng, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và tăng lợi nhuận.


Đến cuối năm 2018, tổng huy động vốn của chi nhánh đạt 2.371 tỷ đồng, trong đó, huy động vốn từ bán lẻ chiếm hơn 70%; tổng dư nợ cho vay của chi nhánh đạt 3.257 tỷ đồng, tăng 528 tỷ đồng so với cuối năm 2017 với mức tăng trưởng 19%, chất lượng tín dụng được nâng lên. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như: phát hành thẻ, kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng điện tử…


KHÁNH TÂM

.

các thông tin tiện ích