Triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Thứ Năm, 13/09/2018, 23:08 [GMT+7]

Triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm nợ đọng thuế và phấn đấu số nợ đọng thuế đến thời điểm 31-12-2018 bằng 50% nợ thuế đến thời điểm 31-12-2017, thực hiện tốt thu thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán Chính phủ giao. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra và truy thu thuế qua hình thức thanh toán điện tử qua mã phản hồi nhanh (QR code) dưới hình thức sử dụng điện thoại thông minh và các loại thiết bị POS di động cầm tay từ nguồn thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài. Cơ quan hải quan thực hiện cải cách, hiện đại hóa các thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới; giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp lập thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Hòa…


UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, nhất là các dự án bổ sung có mục tiêu từ Trung ương. Đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2018 nhưng chưa được bố trí đủ vốn; kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn đối với các nội dung đã chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018 nhưng không thực hiện; kiên quyết cắt, giảm các dự án, công trình đến ngày 30-9-2018 chưa thực hiện giải ngân để bố trí các dự án, công trình chưa có nguồn thực hiện. Cơ quan Tài chính các cấp thực hiện tiết kiệm 50% dự phòng để đảm bảo chi các chính sách an sinh xã hội. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tăng cường thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhằm bổ sung nguồn lực để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chưa được dự toán; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực này. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương triển khai tích cực các biện pháp thu thuế và công tác thu hồi nợ đọng thuế; triển khai các giải pháp tối ưu trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên…


N.D

 

.

các thông tin tiện ích