Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính

Thứ Năm, 20/09/2018, 00:42 [GMT+7]

Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính

Ngày 18-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, thu hồi nợ của các công ty tài chính (CTTC), chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của CTTC trên địa bàn.


Theo đó, NHNN Việt Nam chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản yêu cầu các CTTC, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của CTTC trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh quy định, quy trình nội bộ và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, phát hành thẻ tín dụng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định của pháp luật; phát hiện các bất cập, hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống để có biện pháp ngăn chặn, xử lý toàn diện; thực hiện nghiêm túc các quy định về đôn đốc, thu hồi nợ… Đối với văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của CTTC không thực hiện đòi nợ cho CTTC tiêu dùng, chỉ thực hiện các hoạt động quảng bá, tìm kiếm và quản lý khách hàng cho CTTC.


NHNN Việt Nam cũng yêu cầu các NHNN các chi nhánh tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, thu hồi nợ của các CTTC, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của CTTC trên địa bàn.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích