5 tháng: Doanh số cho vay của ngành ngân hàng ước đạt 61.646 tỷ đồng

Chủ Nhật, 27/05/2018, 23:06 [GMT+7]

5 tháng: Doanh số cho vay của ngành ngân hàng ước đạt 61.646 tỷ đồng

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm 2018, doanh số cho vay ngành Ngân hàng ước đạt 61.646 tỷ đồng, tăng 30,57% so với cùng kỳ năm trước. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã chủ động cân đối nguồn vốn cho vay, mặt bằng lãi suất ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng. Đến cuối tháng 5-2018, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 79.040 tỷ đồng, tăng 7,05% so với đầu năm, tăng 19,83% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ cho vay ước đạt 72.980 tỷ đồng, tăng 9,68% so với đầu năm, tăng 28,82% so với cùng kỳ năm trước. Vốn tín dụng hướng tới các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ với dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 34.940 tỷ đồng.


Hiện nay, lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,2 - 1%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng 4,1 - 5,3%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 5,1 - 6,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 6,4 - 7,5%/năm; lãi suất huy động USD 0%/năm. Lãi suất cho vay VND cho đối tượng ưu tiên ngắn hạn 5,3 - 6,5%/năm, trung dài hạn 6,5 - 10%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, ngắn hạn ở mức 6,5 - 9%/năm, trung dài hạn 9,3 - 11,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ngắn hạn 2,5 - 4%/năm, trung và dài hạn 3 - 6,5%/năm.


N.D


 

.

các thông tin tiện ích