Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh:

Cho hơn 15.700 hộ vay vốn

Thứ Tư, 07/02/2018, 23:23 [GMT+7]

Cho hơn 15.700 hộ vay vốn

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), từ 2017 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện cho hơn 15.700 hộ dân vay hơn 269,4 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, đơn vị đã huy động tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn được hơn 17,6 tỷ đồng, huy động tại điểm giao dịch cấp xã được hơn 3 tỷ đồng, huy động tiết kiệm dân cư và tiền gửi thanh toán được hơn 6,8 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã tập trung thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn nên đến nay số nợ quá hạn còn 799 triệu đồng, nợ khoanh 935 triệu đồng.


Hiện nay, Phòng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng trong phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể cấp xã để xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh; thực hiện tốt công tác cho vay, thu hồi nợ gốc, lãi theo quy định; tập trung phân tích nguyên nhân nợ quá hạn và đưa ra giải pháp củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng...


V.G

 

.

các thông tin tiện ích