10:05, 15/05/2022

Tháng 4: Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 11.901 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt hơn 11.901 tỷ đồng, tăng 10,89% so cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt hơn 11.901 tỷ đồng, tăng 10,89% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể các ngành như: Du lịch lữ hành được 70 tỷ đồng, tăng gấp 4,15 lần; dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.393 tỷ đồng, tăng 32,52%; dịch vụ khác 557,5 tỷ đồng, tăng 11,4%; thương mại được hơn 4.652 tỷ đồng, tăng 3,95%.

 

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang.


Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được hơn 46.176 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhà nước được hơn 7.915 tỷ đồng, tăng 22,81%, chủ yếu các mặt hàng như: xăng dầu, tăng 6,28%; thuốc lá, tăng 14,49%...


C. VÂN