Sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 14.300m3

Thứ Hai, 16/05/2022, 22:35 [GMT+7]

Sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 14.300m3

Từ đầu năm đến hết tháng 4-2022, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 14.300m³, tăng 22,22% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được 5.145 ster, tăng 6,17%.


Chỉ tính riêng trong tháng 4, do giá gỗ keo dùng để sản xuất dăm gỗ được các doanh nghiệp thu mua khá cao (khoảng 1,33 triệu đồng/tấn tại nhà máy) nên các đơn vị chủ rừng đã tập trung khai thác gỗ rừng trồng đạt 6.740,3m3, tăng 69,61% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng củi khai thác được 1.333 ster, tăng 6,86%.


T.B

 

.

các thông tin tiện ích