10:11, 22/11/2021

Cuối năm 2022: Đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Cảng cá động lực thuộc Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh

Dự án Cảng cá động lực thuộc Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 171 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 151 tỷ đồng, ngân sách địa phương 20 tỷ đồng).

Dự án Cảng cá động lực thuộc Trung tâm Nghề cá lớn tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 171 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 151 tỷ đồng, ngân sách địa phương 20 tỷ đồng). Các hạng mục chính của dự án như: san lấp, nạo vét khu nước trước bến và vũng quay tàu; xây dựng khu cầu cảng, bến liền bờ, kè bảo vệ bờ; xây dựng một phần hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (đường bãi sau bến kết nối với cảng cá Đá Bạc hiện hữu, hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa và thoát nước thải, hệ thống mái che bến)... Dự án đang được khẩn trương thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2022.


Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Khánh Hòa được xác định là 1 trong 5 trung tâm nghề cá lớn của cả nước. Trong đó, cảng cá Đá Bạc - Cam Ranh được đầu tư xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn Khánh Hòa gắn với ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa, tạo sự đột phá trong chiến lược phát triển thủy sản; đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ, gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo.


B.L