Ưu đãi đầu tư đặc biệt cho doanh nghiệp

Chủ Nhật, 24/10/2021, 21:21 [GMT+7]

Ưu đãi đầu tư đặc biệt cho doanh nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, triển khai Quyết định số 29/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với doanh nghiệp (DN).
 
Theo đó, quyết định đưa ra 3 mức ưu đãi đầu tư đặc biệt về thuế suất thuế thu nhập DN; thời gian miễn giảm thuế thu nhập DN; tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cụ thể, mức ưu đãi 1, nhà đầu tư được hưởng thuế suất thuế thu nhập DN 9% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập DN 5 năm và giảm 50% trong 10 năm tiếp theo; được miễn 18 năm tiền thuê đất, thuê mặt nước và giảm 55% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các năm tiếp theo. Ở mức ưu đãi 2, nhà đầu tư được hưởng thuế suất thuế thu nhập DN 7% trong 33 năm, miễn thuế thu nhập DN 6 năm và giảm 50% trong 12 năm tiếp theo; được miễn 20 năm tiền thuê đất, thuê mặt nước và giảm 65% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các năm tiếp theo. Đối với mức ưu đãi 3, nhà đầu tư được hưởng thuế suất thuế thu nhập DN 5% trong 37 năm, miễn thuế thu nhập DN 6 năm và giảm 50% trong 13 năm tiếp theo; được miễn 22 năm tiền thuê đất, thuê mặt nước và giảm 75% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các năm tiếp theo.
 
Ưu đãi đầu tư đặc biệt hướng tới việc thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; đồng thời ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, hướng tới xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ. Quyết định này có hiệu lực từ tháng 10-2021, sau 5 năm thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, đánh giá hiệu quả của ưu đãi đặc biệt và báo cáo Thủ tướng xem xét, có những điều chỉnh phù hợp. 
 
Nhật Minh
 
.

các thông tin tiện ích