Cam Lâm: Hướng dẫn lịch thời vụ sản xuất lúa năm 2022

Thứ Năm, 21/10/2021, 21:55 [GMT+7]

Cam Lâm: Hướng dẫn lịch thời vụ sản xuất lúa năm 2022

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm vừa ban hành kế hoạch sản xuất lúa năm 2022. Theo đó, lúa đông xuân với giống ngắn ngày (dưới 100 ngày) gieo sạ từ ngày 6 đến 25-12, giống trung ngày gieo sạ từ ngày 1 đến 6-12; lúa hè thu (giống ngắn ngày) trà 1 từ ngày 21 đến 30-4-2022; trà 2 từ ngày 25-5 đến 5-6-2022; lúa thu đông (giống ngắn ngày) từ ngày 5 đến 15-10-2022. 
 
Đối với vùng chủ động nước, tiến hành gieo sạ tập trung, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh cao. Vùng ngập nước vụ đông xuân bố trí lịch xuống giống sau 23-10 âm lịch. Vùng có nguy cơ thiếu nước vụ hè thu cần xây dựng phương án chống hạn để chủ động khai thác sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, kết hợp sử dụng giống ngắn ngày, gieo sạ sớm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực do hạn hán gây ra. Địa phương khuyến khích luân canh, xen vụ với cây trồng cạn ngắn ngày trên đất trồng lúa chủ động tưới tiêu; cơ cấu giống lúa chủ lực gồm: ML 48, ML 202, ML 214, OM 4900; giống bổ sung: TH 41, TH 6, OM 7347, OM 6976, Đài Thơm 8…
 
V.L
 
.

các thông tin tiện ích