08:06, 07/06/2021

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về việc triển khai giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng việc tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về việc triển khai giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng việc tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đến vụ hoặc sắp vào vụ thu hoạch để có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả. Đồng thời, giao các sở, ngành, đơn vị liên quan thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả các mặt hàng nông sản đến người tiêu dùng; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường...


H.Đ