Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Chủ Nhật, 06/06/2021, 21:25 [GMT+7]

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế và chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại tích cực phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ công tiếp tục triển khai những giải pháp, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung cho lĩnh vực y tế, giáo dục và chi trả các chương trình an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử.


Các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp tại Chương trình hành động của UBND tỉnh về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung này vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương thuộc trách nhiệm được giao xây dựng và thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý tích cực hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của bộ chủ quản; chia sẻ thông tin, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán để thực hiện thanh toán phí dịch vụ. Các đơn vị cung ứng dịch vụ công cần tích cực chuyển đổi số hóa các hoạt động, phối hợp triển khai mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; phối hợp với các đơn vị được phép thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ… Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, khuyến khích người dân nộp ngân sách sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng…


H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích