10:05, 18/05/2021

Nỗ lực tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 18-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm.

 

Chiều 18-5, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm.

 

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận cuộc họp.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công cho tỉnh hơn 3.784 tỷ đồng; UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công hơn 3.522 tỷ đồng (còn hơn 262 tỷ đồng chưa phân bổ). Đến ngày 30-4, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân vốn trên địa bàn toàn tỉnh đạt 13,3%; so với vốn thực tế tỉnh giao đạt 14,3% cơ bản vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chính là do thời gian qua, các chủ đầu tư phải tập trung thực hiện giải ngân hết số vốn năm 2020 theo quy định (đến ngày 31-1-2021), dịch bệnh Covid-19 kéo dài… Bên cạnh đó, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giải ngân chậm do năng lực đội ngũ tham gia công tác quản lý dự án chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt đơn giá, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư… còn chậm, kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư phải nỗ lực hơn trong thời gian tới; đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của tỉnh, Tổ giúp việc giải ngân vốn đầu tư công phải đôn đốc hàng tháng. Ông yêu cầu các chủ đầu tư phải đăng ký tỷ lệ giải ngân cụ thể từng quý với mục tiêu đến ngày 30-6, tỷ lệ giải ngân trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả cao.


Đ.Lâm