Cam Ranh: Đầu tư 250 triệu đồng xây dựng mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ

Thứ Hai, 11/01/2021, 21:15 [GMT+7]

Cam Ranh: Đầu tư 250 triệu đồng xây dựng mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Cam Ranh, năm 2021, thành phố sẽ triển khai đề tài xây dựng mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ trong nhà lưới với tổng kinh phí 250 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, đối ứng 50 triệu đồng, thời gian thực hiện 15 tháng.

 
Theo đó, thành phố sẽ xây dựng 2 mô hình (2 loại rau phổ biến phù hợp với Cam Ranh, thực hiện 3 vụ/năm, quy mô 2.500m2/mô hình theo các tiêu chí đạt hiệu quả kinh tế); có 60 hộ được tập huấn quy trình kỹ thuật trồng rau theo hướng hữu cơ. Đơn vị thực hiện là Trạm Khuyến nông Cam Ranh.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích