9 tháng, xuất khẩu toàn tỉnh Khánh Hòa giảm 11,58%

Thứ Năm, 15/10/2020, 22:24 [GMT+7]

9 tháng, xuất khẩu toàn tỉnh Khánh Hòa giảm 11,58%

Theo thống kê của Sở Công Thương, 9 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 1.031,96 triệu USD, giảm 11,58% so với cùng kỳ năm trước; đạt 67,45% so với kế hoạch năm. Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt hơn 37 triệu USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt hơn 444 triệu USD, giảm 18,11%; kinh tế tập thể ước đạt 1,88 triệu USD, giảm 18,15%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 549 triệu USD, giảm 5,38%.


Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 9 tháng đầu năm gồm: Sản phẩm mây tre lá ước đạt 3,06 triệu USD, tăng 34,95% so với cùng kỳ năm trước; tàu biển xuất 13 chiếc, trị giá 416,6 triệu USD, tăng 0,25%; cà phê ước đạt 47.850 tấn, trị giá 70,93 triệu USD, giảm 30,18% về giá trị; hàng thủy sản ước xuất 54.520 tấn các loại, trị giá 362,37 triệu USD, giảm 23,23% về giá trị; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 45,74 triệu USD, giảm 10,18%; hàng dệt may ước đạt 56,33 triệu USD, giảm 3,37%...


H.Dung

.

các thông tin tiện ích