Giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,6%

Thứ Ba, 22/09/2020, 22:46 [GMT+7]

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 32,6%

Ngày 22-9, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020, Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công cho tỉnh là 4.599,283 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ khả năng thu ngân sách của tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đã thực hiện phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 3.246,639 tỷ đồng (giảm 1.352,644 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương so với kế hoạch Chính phủ giao). Tính đến ngày 15-9, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch của Chính phủ giao đạt 32,6% (tỷ lệ giải ngân đến ngày 15-8 đạt 26,8%); so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế đạt 46,1%, tăng 8% so với cùng kỳ tháng trước (tỷ lệ giải ngân đến ngày 15-8 đạt 46,3%). Qua tổng hợp, rà soát, tính đến ngày 15-9, toàn tỉnh có 13 đơn vị giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của tỉnh, trong đó có 5 đơn vị rất thấp, 17 đơn vị giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân của tỉnh.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các sở, ngành và địa phương nỗ lực hết sức để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Ông yêu cầu các cơ quan, ban, ngành phân định trách nhiệm cụ thể trong từng dự án; đồng thời lưu ý 13 đơn vị giải ngân thấp, trong đó có 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân yếu kém thời gian tới phải báo cáo tiến độ giải ngân 2 tuần một lần cho UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Đình Lâm

 

.

các thông tin tiện ích