09:06, 28/06/2020

Thu hồi hơn 313.000m2 đất để trồng bưởi da xanh và cây có múi theo hướng bền vững

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định thu hồi hơn 313.000m2 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh) quản lý để thực hiện dự án Trồng bưởi da xanh và cây có múi theo hướng bền vững.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định thu hồi hơn 313.000m2 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh) quản lý để thực hiện dự án Trồng bưởi da xanh và cây có múi theo hướng bền vững.


UBND tỉnh giao huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo xã Khánh Đông và Phòng Tài nguyên và Môi trường Khánh Vĩnh niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở UBND xã Khánh Đông; phối hợp xác định mốc giới và bàn giao đất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Hưng sau khi hoàn thành công tác hỗ trợ. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Khánh Vĩnh, xã Khánh Đông đăng tải quyết định này trên trang thông tin điện tử của đơn vị.


Q.V