Toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thứ Sáu, 26/06/2020, 21:49 [GMT+7]

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh năm 2020.


Theo đó, toàn tỉnh có 4 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Cát sông Suối Dầu (đoạn Suối Hiệp) trữ lượng 625.000m3; đất san lấp Cam Phước Tây 3 triệu m3; đất san lấp Diên Điền 3,2 triệu m3 và cát Ninh Sơn 37.000m3.


Kế hoạch đấu giá được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai danh mục có khoáng sản đấu giá, tiềm năng, thông tin về đấu giá; lựa chọn đơn vị tư vấn đánh giá trữ lượng; thành lập Hội đồng đấu giá; lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp… Kế hoạch cũng xác định trên địa bàn tỉnh có 6 tổ chức đấu giá được công nhận gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa; Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Trung Nam; Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long; Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành tại Khánh Hòa; Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia tại Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đông Đô tại Khánh Hòa.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích