09:06, 29/06/2020

Phối hợp kiểm soát tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU

Ban Chỉ đạo Chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị phối hợp kiểm soát tàu cá của tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ vi phạm khai thác IUU.

Ban Chỉ đạo Chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị phối hợp kiểm soát tàu cá của tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ vi phạm khai thác IUU.


Theo đó, tuy cơ quan chức năng của tỉnh đã tích cực tuyên truyền để các chủ tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng đến nay vẫn còn 193 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chưa lắp đặt, thường xuyên hoạt động tại địa bàn của các tỉnh khác. Đây là những tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU.  


Ban Chỉ đạo IUU tỉnh đề nghị các đơn vị nêu trên thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo IUU tỉnh) để kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết tốt các tàu cá có vi phạm liên quan đến IUU.


H.L