Điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020 và các năm sau

Thứ Hai, 10/06/2019, 21:59 [GMT+7]

Điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020 và các năm sau

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020 ổn định 5 năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Đơn vị trúng thầu là Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa chính (TP. Hồ Chí Minh) với giá trúng thầu hơn 1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 90 ngày.
 
Việc xây dựng bảng giá đất căn cứ vào nguyên tắc định giá đất theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định 44/2014 của Chính phủ và khung giá đất do Chính phủ quy định đảm bảo tính khách quan, toàn diện, kế thừa, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đơn vị trúng thầu phải điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá đất thị trường, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2019; đề xuất bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; tổng hợp kết quả điều tra giá đất theo các tuyến đường chính và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; lấy ý kiến của các cơ quan liên quan. Sau đó, trình UBND tỉnh góp ý và HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất để UBND tỉnh ban hành.
 
V.L

 

.

các thông tin tiện ích