Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn:

Giao khoán bảo vệ 1.250ha rừng

Thứ Hai, 06/08/2018, 23:23 [GMT+7]

Giao khoán bảo vệ 1.250ha rừng

Theo lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lâm phận được giao, đơn vị đã tiến hành giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức tại các xã: Ba Cụm Nam, Sơn Bình và Sơn Lâm với tổng diện tích 1.250ha. Trong đó, có 700ha rừng trồng được giao khoán bảo vệ cho 6 tổ chức thuộc xã Sơn Bình và 550ha rừng tự nhiên được giao khoán bảo vệ cho 2 tổ chức tại xã Ba Cụm Nam và Sơn Lâm. Ngoài ra, trong mùa khô năm nay, đơn vị còn hợp đồng thời vụ với 16 người để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, canh coi lửa rừng.


Được biết, Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn đang quản lý hơn 16.764ha rừng và đất rừng. Trong đó, diện tích rừng, đất rừng phòng hộ hơn 13.600ha; diện tích rừng, đất rừng sản xuất hơn 3.100ha; diện tích rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp hơn 60ha.


H.L  

 

.

các thông tin tiện ích