Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa:

Năm 2018, dự kiến đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng

Chủ Nhật, 04/03/2018, 22:25 [GMT+7]

Năm 2018, dự kiến đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng

Ngày 3-3, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

Đại hội đã thông qua các báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018... Đồng thời, đại hội đã thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thông qua quy chế quản trị công ty.

 
Đoàn Chủ tịch tặng hoa cho thành viên Ban kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch tặng hoa cho thành viên Ban kiểm soát.

 

Được biết, trong nửa tháng 11 và tháng 12-2017 (thời điểm công ty chuyển sang cổ phần), Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đạt doanh thu hơn 237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 20,5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2018, công ty sẽ đạt doanh thu 1.630 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 129 tỷ đồng và chia cổ tức bằng 68% lợi nhuận sau thuế.


Năm 2018, công ty sẽ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất lon với công suất 12.000 sản phẩm/giờ và dây chuyền sản xuất lọ với công suất 8.000 sản phẩm/giờ. Để nâng cao năng lực sản xuất, công ty sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 600m3/ngày đêm, đường ống cấp nước về phục vụ sản xuất và kho chứa thành phẩm rộng 6.500m2.   


Đ.LÂM
 
 

.

các thông tin tiện ích