Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Diên Khánh:

Giải ngân 31 tỷ đồng trước ngày 31-3

Thứ Năm, 01/03/2018, 23:11 [GMT+7]

Giải ngân 31 tỷ đồng trước ngày 31-3

Lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Diên Khánh cho biết, hiện nay phòng đang tập trung giải ngân gói vốn 31 tỷ đồng do NHCSXH Việt Nam và NHCSXH tỉnh giao. Đơn vị phấn đấu giải ngân xong số vốn này trước ngày 31-3, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng.

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh giải ngân nguồn vốn tại cấp xã.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diên Khánh giải ngân nguồn vốn tại cấp xã.


Nguồn vốn 31 tỷ đồng này được chia cho từng đối tượng cụ thể gồm: 3 tỷ đồng cho hộ nghèo; 5 tỷ đồng cho hộ cận nghèo; 3 tỷ đồng cho hộ mới thoát nghèo; 10 tỷ đồng hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 10 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.


Như vậy, tính đến nay, tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Diên Khánh là 269,8 tỷ đồng với hơn 15.700 đối tượng vay vốn. Năm 2018, phòng đặt mục tiêu thực hiện tăng trưởng 12% so với năm 2017; tăng trưởng nguồn vốn huy động hơn 6 tỷ đồng; tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác hơn 700 triệu đồng.


V.G

 

.

các thông tin tiện ích