Nghiệm thu đề tài quy trình nuôi thương phẩm cá bè đưng

Thứ Ba, 26/07/2022, 21:28 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài quy trình nuôi thương phẩm cá bè đưng

Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng (Gnathanodon speciosus Forsskål, 1775) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp”, do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III chủ trì, Tiến sĩ Võ Thế Dũng làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả đề tài được hội đồng đánh giá, xếp loại đạt.


Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và đạt được các sản phẩm theo đặt hàng, bao gồm: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè đưng trong lồng bằng thức ăn công nghiệp; triển khai 2 mô hình nuôi thương phẩm cá bè đưng trong lồng, ứng dụng quy trình bằng thức ăn công nghiệp (1 hộ dân, 1 doanh nghiệp); tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân nắm vững được quy trình...


Kết quả của đề tài góp phần định hướng sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi cá biển, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường nuôi, hạn chế khai thác nguồn thức ăn tươi sống tự nhiên; đồng thời xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi mới cá bè đưng, tạo cơ hội cho người nuôi thủy sản phát triển nuôi xa bờ.


Q.V

.

các thông tin tiện ích