Một số giải pháp trước mắt trong phòng chống dịch COVID-19

Chủ Nhật, 17/10/2021, 15:14 [GMT+7]
Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng chống dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế ngày một nâng lên; chiến lược vắc xin đã phát huy hiệu quả giúp chúng ta chủ động hơn trong việc chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch. Thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau.

 

 
 
Theo TTXVN