Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Khánh Hòa (cập nhật đến 16 giờ, ngày 23-7-2021)

Thứ Sáu, 23/07/2021, 18:34 [GMT+7]