04:07, 18/07/2021

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 18-7)

Chiều 18-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 18-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.
 

Chiều 18-7, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 16 giờ ngày 18-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.T