13:05, 14/09/2023

Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 tổng doanh thu du lịch đạt 45.460 tỷ đồng

XUÂN THÀNH

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18-5-2023 của Chính phủ và Quyết định số 1726 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ đón được 4,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 4,3 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ du lịch đạt 45.460 tỷ đồng, đóng góp 30.000 tỷ đồng vào GRDP của tỉnh; phát huy hiệu quả số lượng buồng lưu trú hiện có; tạo ra 268.800 việc làm trong đó có 89.600 lao động trực tiếp. Đến năm 2030, ngành du lịch Khánh Hòa đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ du lịch đạt 99.000 tỷ đồng, đóng góp 65.000 tỷ đồng vào GRDP của tỉnh; có tổng số 70.000 phòng lưu trú với 35 - 40% đạt chuẩn từ 3 đến 5; tạo ra 357.000 việc làm trong đó có 119.000 lao động trực tiếp.

Khách du lịch  Kazakhstan đến Khánh Hòa tháng 9-2023
Khách du lịch Kazakhstan đến Khánh Hòa tháng 9-2023. Ảnh minh họa

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra 7 giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai có hiệu quả việc thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Khánh Hòa theo định hướng của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 42 của Chính phủ và Nghị quyết 55 của Quốc hội; Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết du lịch với các ngành  khác trong chuỗi giá trị, gắn với  phát triển xanh, bền vững và phương châm “lấy trải nghiệm khách du lịch làm trung tâm; tăng cường quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, chú trọng vệ  sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…; tăng cường  thu hút đầu tư du lịch có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh triển khai chương trình liên kết du lịch với các tỉnh, thành trong khu vực; ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng sự phát triển du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

XUÂN THÀNH