06:03, 07/03/2022

Ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh. 
 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch (KDL) cấp tỉnh. 
 
Theo đó, KDL do doanh nghiệp đầu tư hình thành, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch để quản lý theo đúng quy định pháp luật. Đối với KDL cấp tỉnh nằm trên địa bàn của một địa phương cấp huyện, UBND cấp huyện giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin quản lý. Đối với KDL nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, Sở Du lịch lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận là KDL cấp tỉnh, sau đó thành lập ban quản lý để quản lý.
 
Các đơn vị quản lý KDL cấp tỉnh có trách nhiệm: Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cho khách trong KDL; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường trong các KDL. Các đơn vị quản lý trực tiếp KDL cấp tỉnh phải xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch và bảo tồn văn hóa tại các KDL…
 
X.T