Rà soát dự thảo Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về du lịch

Thứ Tư, 04/08/2021, 22:12 [GMT+7]

Rà soát dự thảo Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về du lịch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao các sở, ngành liên quan (Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh) rà soát nội dung dự thảo Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và các quy chế đã ban hành. Trên cơ sở đó, Sở Du lịch tiếp thu, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành.


Trước đó, Sở Du lịch có văn bản đề xuất ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng và triển khai kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra hàng năm trong hoạt động kinh doanh du lịch; phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch. Sở Du lịch cũng đề xuất trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động du lịch...


DUY NHẬT

.

các thông tin tiện ích