Nghiệm thu đề tài phát triển nguồn nhân lực du lịch

Thứ Năm, 20/06/2019, 04:16 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài phát triển nguồn nhân lực du lịch

Ngày 18-6, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Đề tài do Tiến sĩ Lê Chí Công - Trường Đại học Nha Trang và các cộng sự thực hiện từ tháng 5-2017 đến tháng 5-2019.


Kết quả đề tài góp phần vào việc hoạch định các chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Việc xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực du lịch giúp các cơ quan quản lý du lịch dự báo được nhu cầu nhân lực trong thời gian tới; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy tiềm năng, lợi thế của du lịch Khánh Hòa. Qua đó, các nhà quản lý, doanh nghiệp kinh doanh, cơ sở đào tạo du lịch hình thành các giải pháp và chính sách đồng bộ nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa cả về số lượng, chất lượng, hợp lý hóa cơ cấu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá đề tài đạt; đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hơn.


C.V
 

.

các thông tin tiện ích