Tạo thói quen ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch

Thứ Tư, 13/12/2017, 23:17 [GMT+7]

Tạo thói quen ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch (gọi tắt là bộ quy tắc) trên địa bàn tỉnh. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết:

 - Bộ quy tắc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Du lịch; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh du lịch; khách du lịch; người dân và cộng đồng địa phương tại các điểm du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; cung cấp thông tin, khuyến cáo cho du khách về những hành vi ứng xử nên và không nên khi đi du lịch nhằm xây dựng, nâng cao hình ảnh văn minh, lịch sự của du khách. Cùng với đó, nhắc nhở, góp phần nâng cao ý thức, thái độ trong việc đón tiếp và phục vụ khách của tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch...


- Xin bà cho biết bộ quy tắc có giá trị như thế nào đối với việc điều chỉnh hành vi của các bên liên quan trong hoạt động du lịch?


- Bộ quy tắc là khung cơ bản có tính định hướng chung, để từ đó các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp du lịch vận dụng linh hoạt, xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn quy định và thực hiện phù hợp với điều kiện của từng đối tượng cụ thể. Với quyết tâm thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam và của tỉnh, hướng tới sự văn minh - thân thiện - chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như xây dựng hình ảnh khách du lịch văn minh - tự trọng - trách nhiệm, việc triển khai bộ quy tắc sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi ứng xử của từng cá nhân khi tham gia hoạt động du lịch tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến.


- Để triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần phải làm gì, thưa bà?


- Sở Du lịch chủ trì việc triển khai xây dựng bộ quy tắc trên cơ sở bộ quy tắc của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành, có sự phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, các sở, ngành, địa phương liên quan và các doanh nghiệp du lịch. Nội dung bộ quy tắc sẽ được dịch sang các thứ tiếng: Anh, Nga, Trung. Đồng thời, tổ chức xây dựng, phát hành các tập gấp, tờ rơi gửi cho các doanh nghiệp du lịch, các địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức phổ biến bộ quy tắc đến du khách, người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền, phổ biến bộ quy tắc phải được thực hiện một cách sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về du lịch. Cụ thể: xây dựng các pano, áp phích, khẩu hiệu… tuyên truyền về bộ quy tắc tại các khu vực công cộng, các khu, điểm du lịch; đăng tải nội dung bộ quy tắc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, website của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, lồng ghép nội dung ứng xử văn minh du lịch vào các chương trình tập huấn về văn hóa, du lịch, các cuộc thi, phong trào có liên quan trên địa bàn tỉnh; kết hợp đưa nội dung bộ quy tắc vào một số chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề du lịch.


- Xin cảm ơn bà!   


Nhân Tâm (Thực hiện)
 

.

các thông tin tiện ích