11:09, 30/09/2021

Sống chung an toàn

Chiều 30-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Những quy định chi tiết trong kế hoạch này là cơ sở, nền tảng để chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Chiều 30-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Những quy định chi tiết trong kế hoạch này là cơ sở, nền tảng để chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh. Các hoạt động kinh tế, xã hội, dân sinh được nới dần theo hướng an toàn tới đâu nới lỏng tới đó, chính là điều kiện để mọi hoạt động dần trở lại. Tất nhiên, việc phòng chống dịch vẫn phải dựa trên các trụ cột là: xét nghiệm, cách ly, điều trị, vắc xin và ý thức của người dân.

Trong lộ trình nới lỏng, vấn đề được nhiều người quan tâm là triển khai áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng. Khái niệm thẻ xanh, hiểu theo nghĩa đơn giản là người đạt được mức độ nhất định về giảm nguy cơ lây nhiễm, có nhiều hơn quyền thực hiện các hoạt động, di chuyển. Tuy nhiên, phạm vi được mở rộng ở mức độ nào thì phải có các quy trình, quy chuẩn hoạt động an toàn phù hợp. Có thẻ xanh thì sẽ có di chuyển xanh, hoạt động xanh. Thời gian trước, việc có quá nhiều app khai báo dễ làm bị rối trong việc khai báo, quản lý, thì nay cách thống nhất chỉ dùng 1 app là Bluezone/PC-Covid cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả người dân và chính quyền để giám sát, kiểm soát. Đây không chỉ là một công cụ hành chính mà còn là công cụ tích hợp các thông tin về di chuyển, dịch tễ, sức khỏe, chứng nhận tiêm vắc xin… Điều người dân mong muốn nhất là ai cũng có chiếc thẻ này, muốn vậy phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin. Tuy nhiên, trong giai đoạn nới lỏng đầu tiên, khi đa phần người dân chưa có thẻ xanh, thẻ vàng, việc quy định các loại giấy tờ khi di chuyển, hoạt động cũng cần chặt chẽ, tránh nơi thì dễ dãi, nơi lại siết quá mức, gây phiền phức cho người dân.


Khi chúng ta từng bước trở về trạng thái bình thường mới chính là đang từng bước mở cửa lại kinh tế. Tỉnh cũng đã lấy ý kiến, từng bước hoàn chỉnh bộ tiêu chí về an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Hệ thống các quy chuẩn, quy trình an toàn, phù hợp với từng ngành nghề, phù hợp với từng tình huống dịch bệnh này chính là điều kiện tiên quyết để đưa hoạt động kinh tế - xã hội quay sang tình trạng bình thường mới. Các doanh nghiệp, tổ chức, người dân chính là chủ thể, sẽ phải tự mình chủ động tuân thủ theo các quy trình, quy chuẩn an toàn đó, để tự bảo vệ mình và duy trì hoạt động. Vì vậy, hơn ai hết, trước khi được cấp thẻ xanh trên ứng dụng công nghệ, mỗi người phải hiểu rõ và tạo cho mình một chiếc thẻ xanh về nhận thức. Nghĩa là dù ở đâu, làm gì, mỗi người vẫn luôn nhớ quy định 5K, không nên lạm dụng khái niệm “thẻ xanh” để nghĩ tới sự di chuyển tự do như chưa hề có Covid-19.


Mở cửa và thích ứng dần, sẽ có những quy định khi đi vào thực tế được điều chỉnh cho phù hợp. Trong lộ trình ấy, chỉ khi hoạt động kinh tế được phục hồi và linh hoạt thích ứng với các tình huống được tiên liệu trước, thì chúng ta mới thực sự sống chung an toàn với dịch bệnh…


HẢI NGUYỆT