Ý nghĩa từ các chỉ tiêu

Thứ Ba, 20/03/2018, 05:37 [GMT+7]

Ý nghĩa từ các chỉ tiêu

Theo giao ước thi đua năm 2018, nhiều chỉ tiêu quan trọng của công tác phụ nữ đã được thông qua nhưng lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố còn băn khoăn vì sẽ có nhiều áp lực.


Theo đó: 100% cán bộ hội, 80% hội viên, phụ nữ trở lên phải được tuyên truyền các tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Cuối năm, có 75% hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch. Hàng tuần, mỗi huyện hội phải có ít nhất 1 tin, bài về hoạt động của đơn vị gửi về đăng trên trang web của tỉnh hội. Mỗi cơ sở hội tuyên truyền, vận động 90% trở lên gia đình hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Mỗi cơ sở hội có ít nhất 70% hộ phụ nữ nghèo, 75% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được hội giúp đỡ giảm nghèo; cuối năm, mỗi cơ sở hội có ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp trực tiếp thoát nghèo. Quan trọng hơn là không để xảy ra sai phạm trong quản lý các nguồn vốn, 95% trở lên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt khá, không có tổ yếu, tỷ lệ nợ quá hạn không quá 0,3%. Mỗi huyện hội xây dựng 1 tổ hợp tác hoặc chuyển đổi 2 tổ liên kết làm ăn hiệu quả lên tổ hợp tác; phối hợp giới thiệu đào tạo nghề cho 3.300 lao động nữ, trong đó có 80% lao động nữ được đào tạo nghề có chứng chỉ sau khi học, đồng thời có ít nhất 50% lao động nữ có chứng chỉ được giới thiệu có việc làm ổn định. Đặc biệt, mỗi đơn vị phải có 5 nội dung mới triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và không trùng với hoạt động mà hội cấp tỉnh đã chỉ đạo…


Lãnh đạo phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố cho rằng, một số chỉ tiêu giao ước thi đua đưa ra quá cao, gây áp lực không ít cho cán bộ hội và khó hoàn thành. Bởi vì ngoài các chỉ tiêu 6 nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện, công tác hội còn phải triển khai 2 khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra. Đó là “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” và “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ”. Bên cạnh đó, còn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết của Đảng trong hệ thống hội và các văn bản, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Năm 2018 cũng là năm công tác hội phải thêm 2 nhiệm vụ mới là triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”…


Vì vậy, các ý kiến đề nghị giảm một số chỉ tiêu để giảm áp lực và thực hiện các phong trào phụ nữ cơ sở có chất lượng, hiệu quả hơn không phải là không có cơ sở. Trên thực tế, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến góp ý này để điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, các chỉ tiêu đề ra đều xuất phát từ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác phụ nữ, cũng như chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu lâu dài của đại hội, lãnh đạo phụ nữ cơ sở cần phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác báo cáo cũng cần phải sát với thực tế, cuối năm chỉ tiêu nào giao thực hiện đạt, chỉ tiêu nào thực hiện chưa đạt phải nêu rõ lý do cụ thể để tỉnh hội làm cơ sở điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp, rút ra bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo, tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu thi đua mà báo cáo hoạt động, kết quả không sát với thực tế, gây khó khăn cho công tác hội.


Lưu Khánh
 

.

các thông tin tiện ích