Hiệu quả hơn!

Thứ Sáu, 12/01/2018, 00:03 [GMT+7]

Hiệu quả hơn!

HĐND tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Mục đích giám sát nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai các quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai. Qua đó, đánh giá kết quả; hạn chế, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm công tác quản lý Nhà nước ngày một sát thực; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, hiệu quả của hoạt động công vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 
 
Theo kế hoạch, sẽ tiến hành giám sát các nội dung: tình hình thực hiện TTHC trên lĩnh vực đất đai; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Kết quả giám sát dự kiến được báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6.
 
Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2017, trong số 905 đơn khiếu nại có nội dung liên quan tới lĩnh vực hành chính có tới 562 đơn có nội dung liên quan tới đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Cũng trong năm 2017, trong số 130 đơn tố cáo thì có tới 72 đơn có liên quan tới đất đai. Cạnh đó, có nhiều vụ tập trung đông người có liên quan tới nội dung nói trên. Có thể thấy, khiếu nại, tố cáo phát sinh chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, tập trung nhiều nhất là các nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý quy hoạch; triển khai các dự án...
 
Điều đó cho thấy, công tác quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với các nội dung trên còn nhiều bất hợp lý giữa hệ thống pháp luật chuyên ngành với thực tiễn đời sống của người dân; quá trình thực thi pháp luật còn nhiều hạn chế trong việc áp dụng chính sách đền bù hỗ trợ, giá đất, xây dựng khu tái định cư... Mặc dù TTHC đã được tinh giảm đáng kể, thời gian giải quyết được rút ngắn, vẫn còn rất nhiều trường hợp giải quyết các TTHC về đất đai còn chậm, thành phần hồ sơ trong từng thủ tục còn rườm rà, gây phiền hà cho người dân. 
 
Cũng theo UBND tỉnh, năm 2018, sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trên cơ sở rà soát, đánh giá quy trình, kết quả thực hiện cải cách TTHC trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.
 
Chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh về nội dung nói trên sẽ có đánh giá cụ thể thực trạng công tác cải cách TTHC trên lĩnh vực đất đai; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư; đưa ra yêu cầu, giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý đất đai có hiệu quả hơn, thực hiện tốt hơn các chính sách liên quan đến bồi thường, giải tỏa, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi. Một trong những mục đích quan trọng mà đợt giám sát này hướng tới là nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, hiệu quả của hoạt động công vụ trên lĩnh vực đất đai.
 
Các tầng lớp cử tri trong tỉnh đang đặc biệt quan tâm các nội dung giám sát nói trên.
 
PHONG NGUYÊN
 
.

các thông tin tiện ích