Niềm tin mới

Thứ Sáu, 29/12/2017, 05:37 [GMT+7]

Niềm tin mới

Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 diễn ra sáng 28-12 có điểm rất đặc biệt, trước nay chưa từng có. Đó là sự có mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Các địa phương có đầy đủ bí thư tỉnh, thành ủy; chủ tịch HĐND; chủ tịch UBND tỉnh, thành.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là hội nghị lớn nhất, quan trọng nhất của Chính phủ với các địa phương. Vì sao vậy? Theo Thủ tướng, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp phải tìm ra câu trả lời làm gì và làm như thế nào để sự phát triển của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh: Nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, chúng ta quyết tâm siết chặt kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng nền công vụ tận tụy, trong sạch; quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ.


Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2017, Việt Nam thực hiện đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, GDP năm 2017 đạt 6,81%, vượt kế hoạch đặt ra là 6,7%. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ. Những kết quả nói trên là nhân tố tạo đà vô cùng quan trọng cho phát triển KT-XH đất nước năm 2018. Phấn khởi là vậy, nhưng Tổng Bí thư căn dặn: Đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế! Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.


Như trên đã nói, sự có mặt đông đủ các đồng chí lãnh đạo cao cấp trong hội nghị chứng tỏ mối quan tâm, lo lắng vô cùng sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước các vấn đề phát triển KT-XH đất nước.


Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư bày tỏ quan tâm ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính phủ đưa ra 4 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; phương châm hành động của năm 2018 được xác định trong 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.


Về con người, về đội ngũ cán bộ, Thủ tướng nhấn mạnh: Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực và thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế. Về phía mình, Tổng Bí thư khẳng định: Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng. Theo ông, thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới.


Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đề nghị Chính phủ quan tâm một số vấn đề về nhiệm vụ ngân sách; về thành lập Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong; về khắc phục hậu quả cơn bão số 12... Tuy gặp nhiều khó khăn, Khánh Hòa quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu KT-XH quan trọng năm 2018.


Không khí dân chủ trong Đảng, bộ máy nhà nước đã và đang lan tỏa ra toàn xã hội; tinh thần quyết liệt bài trừ tham nhũng, làm sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước; quyết tâm phát triển nhanh, bền vững KT-XH đất nước... thể hiện tại phiên họp ngay lập tức được các tầng lớp nhân dân quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.


Năm 2017 đang khép lại, với những kết quả KT-XH có ý nghĩa tạo đà vững chắc. Năm 2018 mở ra, với một niềm tin mới, khí thế mới.


PHONG NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích