Vạn Ninh: Đôn đốc triển khai thực hiện chuyển đổi số

Thứ Hai, 19/09/2022, 22:10 [GMT+7]

Vạn Ninh: Đôn đốc triển khai thực hiện chuyển đổi số

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản khẩn đôn đốc các phòng chuyên môn và 13 xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn, kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm đôn đốc, thực hiện báo cáo công tác chuyển đổi số hàng tháng theo đúng quy định. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện và các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo tiến độ, kế hoạch; tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số của huyện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai…


V.G

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 24 giây...