PC Khánh Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương

Chủ Nhật, 18/09/2022, 21:50 [GMT+7]

PC Khánh Hòa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương

Nhiều năm qua, PC Khánh Hòa (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho lực lượng tự vệ tại công ty; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

 

Hiện tại, tổng số lực lượng tự vệ PC Khánh Hoà là 50 người, trong đó gồm 1 trung đội và 3 tiểu đội. Mới đây, PC Khánh Hòa cũng đã kiện toàn Ban chỉ huy quân sự (CHQS) gồm 4 người do Ban CHQS TP. Nha Trang quản lý trực tiếp, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự tỉnh, thành phố tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Ban chỉ huy, cán bộ chuyên trách đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại địa phương.

 

Huấn luyện quân sự địa phương tại PC Khánh Hoà
Huấn luyện quân sự địa phương tại PC Khánh Hòa

 

Hàng năm, ngoài việc phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh TP. Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho CBCNV Công ty nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, PC Khánh Hòa còn triển khai tốt Luật Dân quân tự vệ, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ Công ty, tập trung đến lực lượng trẻ, có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và sử dụng tốt vũ khí được trang bị tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

 

Năm 2022, để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ Công ty, mùa huấn luyện năm nay, đơn vị đã phối hợp với Ban CHQS TP. Nha Trang đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ đảm bảo phù hợp với đối tượng và kế hoạch sản xuất của công ty. 100% quân số tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện, 100% lực lượng tập huấn đạt yêu cầu, qua đó giúp lực lượng tự vệ trong Công ty có thêm năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Hiện nay, tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, song, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định khi tranh chấp, khiếu kiện đất đai, đền bù giải tỏa, ô nhiễm môi trường…đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Do đó, là đơn vị có vai trò góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh nên công tác tổ chức huấn luyện chiến đấu của lực lượng tự vệ công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương và của Đảng ủy PC Khánh Hòa. Lãnh đạo công ty xác định, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phải hoàn thành song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Do đó, bên cạnh nâng cao vai trò trách nhiệm, trình độ sử dụng vũ khí, biết phối hợp vận dụng linh hoạt các chiến thuật phù hợp từng loại địa hình đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, PC Khánh Hòa vẫn luôn định hướng cho cán bộ, công nhân, người lao động có ý thức chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững.

 

Nhật Minh

 
.

các thông tin tiện ích