Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Thứ Sáu, 05/08/2022, 20:48 [GMT+7]

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sáng 5-8, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực làm Trưởng đoàn; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác PCTN, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tiếp nhận công bố có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận


Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh; công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.


Ông Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần thống nhất nhận thức PCTN, tiêu cực phải đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm, tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng tình trong nhân dân, nhìn thẳng vào tồn tại để khắc phục, vượt qua. UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (kèm theo Quyết định số 250/2018 của Thủ tướng Chính phủ); kiện toàn tổ chức, hoạt động của hệ thống giám định tư pháp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giám định tư pháp. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác PCTN. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng…


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hải Ninh tiếp thu toàn bộ dự thảo kết luận của đoàn kiểm tra và hứa sẽ nỗ lực khắc phục triệt để. Ông cũng bày tỏ, để thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và toàn Đảng bộ tỉnh sẽ đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao.  


N.V

.

các thông tin tiện ích