Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Thứ Tư, 29/06/2022, 01:19 [GMT+7]

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Ngày 28-6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa VII, gồm: Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025; các quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025. Về cơ bản, các thành viên Ban Dân tộc thống nhất các nội dung UBND tỉnh trình, đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan.


. Cùng ngày, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thẩm tra các nội dung liên quan đến: Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I. Ban sẽ có báo cáo cụ thể trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề sắp tới.


HẢI LĂNG
 

.

các thông tin tiện ích