Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Khảo sát một số sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP

Thứ Tư, 04/05/2022, 22:04 [GMT+7]

Khảo sát một số sản phẩm được đánh giá, xếp hạng OCOP

Ngày 4-5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát một số sản phẩm được đánh giá, xếp hạng theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Hoạt động này nhằm phục vụ việc thẩm tra nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 sẽ được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát sản phẩm Dưa lưới Ô xanh của Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu đạt sản phẩm OCOP 4 sao
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát sản phẩm Dưa lưới Ô xanh của Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu đạt sản phẩm OCOP 4 sao


Theo đó, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu (xã Sông Cầu) để nắm bắt kết quả, những vấn đề tồn tại, khó khăn trong triển khai Chương trình OCOP tại huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 - 2021; việc hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước đối với các chủ thể tham gia chương trình; kế hoạch triển khai của địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025… Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận các kiến nghị của địa phương liên quan đến việc tỉnh cần có cơ chế, chính sách cho Chương trình OCOP để tạo động lực thúc đẩy phát triển chương trình này trên địa bàn; bố trí 1 địa điểm chuyên bán các sản phẩm được chứng nhận OCOP… Giai đoạn 2018 - 2021, huyện Khánh Vĩnh có 4 sản phẩm của 4 chủ thể đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao.


Ngoài địa bàn Khánh Vĩnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh còn khảo sát tại các địa phương khác như: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh…


HẢI LĂNG

 

.

các thông tin tiện ích