01:01, 13/01/2022

Triển khai công tác tư pháp năm 2022

Năm 2022, ngành Tư pháp tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương do UBND tỉnh giao...

Sáng 13-1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

Năm 2022, ngành Tư pháp tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương do UBND tỉnh giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục thực hiện đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường trợ giúp pháp lý…

 

Ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ (bìa trái) trao Cờ thi đua ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp.
Ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ (bìa trái) trao Cờ thi đua ngành Tư pháp cho Sở Tư pháp.

 

Được biết, năm 2021, ngành đã thẩm định, góp ý 81 trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, nhiều văn bản của Trung ương và văn bản hành chính thông thường; hòa giải thành 361 vụ việc, đạt 90,7%. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm không trễ hạn. Công tác trợ giúp pháp lý tập trung hơn vào thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng…

 

Bà Nguyễn Thị Lan Phương trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Lan Phương trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

 

Với các thành tích năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng cờ thi đua cho Sở Tư pháp và bằng khen  cho 1 tập thể, 2 cá nhân. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp); danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 4 tập thể và bằng khen cho 2 cá nhân. 7 cá nhân được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

 

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Ông Dương Diêu - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (đơn vị trưởng khối thi đua Nội chính) trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân.
Các cá nhân nhận kỷ niệm chương.
Các cá nhân nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp.

 

N.V