Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2: Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

Thứ Tư, 12/01/2022, 00:07 [GMT+7]

Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2: Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021

Ngày 11-1, Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 gồm 6 sở: Tài nguyên và Môi trường (trưởng khối), Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng tổ chức hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua năm 2021.


Năm 2021, 100% tổ chức cơ sở đảng trong khối đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các đơn vị trong khối đã triển khai kịp thời, hiệu quả các phong trào thi đua; triển khai tốt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới.


Năm 2022, các đơn vị trong khối phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng khen thưởng kịp thời thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt; phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.


Tại hội nghị, các đơn vị tiến hành bình xét thi đua, thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho Sở Giao thông vận tải; tặng bằng khen cho Sở Du lịch và Sở Công Thương. Khối cũng bầu Sở Du lịch làm Trưởng khối thi đua năm 2022.


THÁI THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích