Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Thứ Sáu, 14/01/2022, 18:07 [GMT+7]

Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Chiều 14-1, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp tổng kết việc thực hiện QCDCCS năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cùng họp có ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2021, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp về chỉ đạo và thực hiện QCDCCS ngày càng được nâng cao. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDCCS ở tất cả loại hình được tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, góp phần phát huy, mở rộng dân chủ, tạo đồng thuận xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức. Các ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân từng bước phát huy vai trò giám sát các công trình xây dựng cơ bản trong cộng đồng dân cư; tích cực phối hợp giám sát các vấn đề liên quan đời sống nhân dân. Toàn tỉnh đã thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng. 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hầu hết doanh nghiệp có tổ chức công đoàn...

 

Ông Hà Quốc Trị kết luận.
Ông Hà Quốc Trị kết luận tại cuộc họp.

 

Ông Hà Quốc Trị yêu cầu, năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về thực hiện QCDCCS, chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, thực chất, qua đó đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ về QCDCCS cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở; có kế hoạch giám sát việc thực hiện QCDCCS để động viên, tuyên truyền kịp thời những việc làm tốt và chấn chỉnh ngay nếu có sai phạm…

T.M
 

.

các thông tin tiện ích