Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Chủ Nhật, 16/01/2022, 21:58 [GMT+7]

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN và CCHT) và pháo, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT, nêu rõ những hậu quả, tác hại nguy hiểm gây ra cho xã hội và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân tại cơ quan, đơn vị và địa phương về công tác phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN và CCHT. Các cơ quan, đơn vị tự tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng VK, VLN và CCHT được trang bị, sử dụng; tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào vận động giao nộp cũng như tố giác các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo trong lĩnh vực quản lý, phụ trách.


UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, và phối hợp với các sở, ban ngành, các đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.    


T.K

.

các thông tin tiện ích