10:12, 07/12/2021

Các tỉnh miền Trung góp ý về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19

Chiều 7-12, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý khu vực miền Trung về tổng kết Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI...

Chiều 7-12, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý khu vực miền Trung về tổng kết Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các ông: Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị.

 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 19 điểm cầu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận). Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.


Hội nghị đã đề cập những vấn đề trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, giúp Ban Chỉ đạo hiểu rõ hơn về thực tiễn quản lý, sử dụng đất đai và gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu bảo đảm nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng hiệu quả, bền vững và thực sự là một nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững hơn, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm từ các địa phương, bộ, ngành, nhiều nội dung đã được các địa phương thống nhất khá cao. Ông  đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung chỉ đạo các cơ quan ở địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện góp ý bằng văn bản và gửi Ban Chỉ đạo trong tháng 12 để Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương; Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, của các địa phương để tiếp tục hoàn thiện đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ.


X.T