11:11, 29/11/2021

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ưu tiên bố trí vốn để thúc đẩy phát triển

Báo Khánh Hòa vừa đăng loạt bài phóng sự: "Đưa miền núi tiến kịp miền xuôi" nhằm góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết 09 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Báo Khánh Hòa vừa đăng loạt bài phóng sự: “Đưa miền núi tiến kịp miền xuôi” nhằm góp phần tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết 09 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa để làm rõ thêm một số định hướng đầu tư cho vùng ĐBDTTS và miền núi trong thời gian tới.


- Xin ông cho biết những dự án trọng điểm sẽ được tỉnh triển khai đầu tư nhằm phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025?

 


- Giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ 10 dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi. Trong đó, tỉnh sẽ ưu tiên các dự án trọng điểm để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho khu vực miền núi, vùng ĐBDTTS. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng ĐBDTTS và miền núi…


Ngoài ra, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ một số chương trình, đề án khác như: Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển nhanh, bền vững vùng nông thôn miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào, sớm đưa huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh ra khỏi huyện nghèo.


- Nghị quyết 09 ngày 11-1-2021 của Tỉnh ủy xác định, tổng vốn đầu tư cho chương trình giai đoạn 2021 - 2025 tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2016-2020. Trong điều kiện dịch Covid-19 được dự báo diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến ngân sách những năm tới, việc bố trí vốn để triển khai chương trình tới đây như thế nào, thưa ông?


- Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16 ngày 15-1-2021 của HĐND tỉnh xác định tổng vốn đầu tư Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 tăng 1,5 lần so với giai đoạn 2016-2020 thể hiện sự quan tâm và quyết tâm rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đối với việc đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi trong tỉnh nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ĐBDTTS, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, giảm sự chênh lệch phía đông và phía tây của tỉnh.


Tuy nhiên, từ năm 2016 đến 2020, Khánh Hòa chịu ảnh hưởng liên tiếp của thiên tai, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nhiều công trình hạ tầng quan trọng, phải sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương bố trí hết cho việc khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lụt gây ra. Vì vậy, việc bố trí nguồn vốn để thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 49% kế hoạch. Trong 2 năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nền kinh tế của tỉnh phải đối mặt rất nhiều khó khăn, trong điều kiện thu ngân sách giảm, ngân sách tỉnh vừa phải ưu tiên cân đối chi hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch, vừa phải đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên. Trong khi đó, dự kiến nhu cầu vốn để thực hiện 10 dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 rất lớn, hơn 1.000 tỷ đồng. Việc bố trí nguồn vốn cho chương trình trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh xác định ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện chương trình đúng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.


Với tình hình khó khăn về nguồn lực đầu tư, để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho tỉnh triển khai thực hiện chương trình này.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)