Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ Hai, 22/11/2021, 21:35 [GMT+7]

Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 22-11, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Đậu Anh Tuấn - Giám đốc Dự án PCI, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); bà Đặng Thị Thu Nguyệt - Trưởng đại diện VCCI Khánh Hòa đồng chủ trì hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa năm 2020 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận hội nghị.

Ông Lê Hữu Hoàng kết luận hội nghị.


Tại hội nghị, ông Đậu Anh Tuấn cho biết, dựa trên các điều tra của VCCI, Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao chỉ số PCI. Tuy nhiên, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục cải thiện ở khía cạnh dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường minh bạch thông tin, tạo được niềm tin của doanh nghiệp vào các thiết chế pháp lý tại địa phương, chú trọng đào tạo lao động có tay nghề cao. Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy trình và thủ tục hành chính còn bất hợp lý, trong đó tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục và thực hiện tối đa các thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông… Đại diện các doanh nghiệp và các sở, ngành có nhiều kiến nghị, đề xuất những giải pháp để cải thiện chỉ số PCI. Trong đó, yếu tố về con người và hiệu quả thực thi các chủ chương, chính sách, thủ tục hành chính được xác định là then chốt.


Kết luận hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nghiên cứu, có các giải pháp hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Ông cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của VCCI trong tập huấn chuyên đề nâng cao chỉ số PCI cho các sở, ngành, địa phương của tỉnh.


ĐÌNH LÂM

 

.

các thông tin tiện ích